Supreme Court Relief for Airline Passengers
  • 2 Oct 2020

Supreme Court Relief for Airline Passengers Supreme Court orders full refund for airline passengers for flights cancelled during Corona Pandemi

Lokmat News

News about conciliation

Exclusive RERA Centre
  • 16 Sep 2019
  • samir

MGP has started an exclusive RERA Complaint Guidance Cell on every Friday.

गृह निर्माण संस्थांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे बंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक संरक्षण कायद्यात त्वरीत दुरुस्ती करण्याची मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी
  • 25 Feb 2020
  • mgp

सर्वोच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीला घोषित केलेल्या एका निर्णयामुळे यापुढे सहकारी गृह निर्माण संस्थांना बिल्डर् विरुद्ध इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र (,

Loksatta News

News about conciliation